GMI TOUR 2020 ROZPIS MASTERS

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ : TJT Michalovce , povrch – Antuka 4 x .
Názov súťaže : GMI TOUR 2020– MASTERS
Veková kategória : Deti do 10 rokov
Prihlášky : Písomné prihlášky na mail mirojanda65@gmail.com do 26.8.2020 do 10:00h
Počet štartujúcich : chlapci-16 = 10 priamo + 6 x WC | dievčatá-16 = 10 priamo + 6 x WC
Vložné : 20,- € splatné pri prezentácii.
Ceny : Každý účastník Masters dostane: pohár, diplom a tričko

B. Technické ustanovenia :

Predpis : Hrá sa podľa pravidiel tenisu STZ a rozpisu súťaže.
Disciplíny : Dvojhra.
Spôsob hry : Hrá sa v štyroch skupinach jeden set do 6 + TB od stavu 2:2 . Prvý dvaja zo skupín postupujú do hlavnej súťaže o 1-8 miesto, kde budú hrať jeden set do 6 + TB. Ostatni hráči hrajú o každé poradie 9-16 jeden set do 6 + TB od stavu 2:2. Uplatňuje sa pravidlo NO-LET. Hrá sa o každé poradie.
Podmienka štartu : Písomná prihláška a zaplatenie vložného.
Prezentácia : Dievčatá 29.8.2020 /sobota/ do 8:30. Chlapci 30.8.2020 /nedeľa/ do 8:30
Losovanie : 15 minút po prezentácii.
Lopty : Dunlop Stage 1.
Nominácia: viď Bodovacia tabuľka prvých desať hráčov ( zvýraznených žltou farbou )
Každý nominovaný hráč sa musí prihlásiť písomne podľa bodu PRIHLÁŠKY.

Voľné karty :
Každý usporiadateľ turnaja v okruhu má právo prideliť voľnú kartu hráčovi za predpokladu jeho min. účasti na jednom turnaji okruhu. Oznámi to usporiadateľov Masters a konkrétnemu hráčovi a ten sa písomne prihlási usporiadateľovi v termíne do 26.8.2020. Ostatní hráči tiež môžu písomne požiadať usporiadateľa o pridelenie voľnej karty v termíne do 26.8.2020.

spracoval Ing. Ivan Gondor Michalovce 17.8.2020

Facebook