Seminár odbornej stáže pre pedagógov a trénerov mládeže

Seminár odbornej stáže pre pedagógov a trénerov mládeže, pod názvom "Ochrana a podpora zdravia, rozvoj a podpora telovýchovy a športu", za účelom implementácie najnovších poznatkov pri rozvoji pohybových a fyzických zdatnosti mládeže v specializácii na tenis.

Uřcený pre

Učiteľov materských škôl a 1. stupňa základných škôl

Dátum a miesto konania

21.-22.09.2018 Tenisový areál TJT Michalovce P.O. Hviezdoslavova 1, Michalovce

Info a prihlášky

0905 474 773
prihlasky@gmitenis.com

Organizátor

TENIS JUNIOR TEAM Michalovce

Pod záštitou nadácie
HUMENČANIA HUMENČANOM
ZA FINANČNEJ PODPORY MF SR

PROGRAM 21.9.2018

09:00 Registrácia.
09:30 Úvodné privítanie - zoznámenia sa s lektormi. Občerstvenie
10:00 Odborný seminár Ochrana a podpora zdravia, rozvoj a podpora telovýchovy a športu", mládeže - teoretická časť
12:00 Obed
13:00 Odborný seminár "Ochrana a podpora zdravia, rozvoj a podpora telovýchovy a športu", mládeže - praktická časť
15:00 Občerstvenie - Diskusia

PROGRAM 22.9.2018

09:00 Registrácia
09:30 Občerstvenie
10:00 Odborný seminár "Ochrana a podpora zdravia, rozvoj a podpora telovýchovy a športu", so zameraním na tenis mládeže - teoretická časť
12:00 Obed
13:00 Odborný seminár "Ochrana a podpora zdravia, rozvoj a podpora telovýchovy a športu", so zameraním na tenis mládeže - praktická časť
15:00 Občerstvenie - Diskusia
16:00 Záverečný Raut - vyhodnotenie
Facebook