Propozície na MASTERS-SITEL TOUR 2019

Tenisový klub Mladosť Košice, Popradská 84, 040 11 Košice

ROZPIS
tenisového okruhu SITEL TOUR 2019 – Masters.

A. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľ: TK Mladosť Košice, povrch – antuka 6x/ Plexipave 2x-pri zlom počasí/.Pri zlom počasí treba mať čistú náhradnú obuv do haly.

Názov súťaže: SITEL TOUR 2019 – MASTERS

Veková kategória: Deti do 10 rokov

Prihlášky: Písomné prihlášky na mail tkmladosť@gmail.com do 14.9.2019

Počet štartujúcich: chlapci-16 = 10 priamo + 6x WC, dievčatá-16 = 10 priamo + 6x WC

Vložné: 12,- € splatné pri prezentácii.

Ceny: Každý účastník Masters dostane: pohár, diplom, medailu a tričko.

B. Technické ustanovenia

Predpis: Hrá sa podľa pravidiel tenisu, SPT a rozpisu súťaže.

Disciplíny: Dvojhra.

Spôsob hry: Vylučovací na jeden set do 6 + TB, uplatňuje sa pravidlo NO-LET. Hrá sa o každé poradie.

Podmienka štartu: Písomná prihláška mailom a zaplatenie vložného.

Prezentácia: Chlapci 28.9.2019 /sobota/ do 8:30, Dievčatá 29.9.2019 /nedeľa/ do 8:30

Losovanie: 15 minút po prezentácii.

Lopty: Dunlop Stage 1.

Priama nominácia

1. Valalik Ch. 1. Fedorová N.
2. Lukáč P. 2. Handzo Z.
3. Turóci T. 3. Šarišská L.
4. Strompf M. 4. Vasilisková V.
5. Rendek J. 5. Sláviková L.
6. Talama A. 6. Šteinerová S.
7. Jura M. 7. Fereková E.
8. Maruščák T. 8. Rišiaňová B.
9. Horváth L. 9. Drozdová A
10. Princ M. 10. Grigeľová E.

Každý nominovaný hráč sa musí prihlásiť písomne podľa bodu PRIHLÁŠKY.

Voľné karty:
Každý usporiadateľ turnaja v okruhu má právo prideliť voľnú kartu hráčovi za predpokladu jeho min. účasti na  dvoch turnajoch okruhu. Oznámi to organizátorovi a konkrétnemu hráčovi a ten sa písomne prihlási usporiadateľovi v termíne do 14.9.2019.

Ostatní hráči tiež môžu písomne požiadať usporiadateľa o pridelenie voľnej karty v termíne do 14.9.2019.

ROZHODNUTIE:

Organizátor okruhu SITEL TOUR 2019 na základe skutočnosti, že usporiadateľ posledného turnaja okruhu 1. TC Humenné neodohral turnaj podľa záväzných  pravidiel pre SITE TOUR 2019 / 1. TC Humenné odohral turnaj podľa odlišných pravidiel / a aj to s chybami, ktoré mali vplyv na výsledky turnaja niektorých hráčov – organizačný výbor SITEL TOUR 2019  rozhodol, že klubu 1. TC Humenné nebudú priznané voľné karty 1+1. Obe karty dostane usporiadateľ MASTERS a pridelí ich podľa svojho uváženia.

Facebook