Michalovská tenisová liga 2018

Miesto:

GMI Teniscentrum Michalovce(ul. P.O.Hviezdoslava)

Dátum:

30.apríl 2018

Účasť:

tenisové družstvá z regiónu Zemplína (Michalovce, Vranov nad Topľou, Veľké Kapušany)

Hracie dni:

podľa rozpisu (pondelok, streda, piatok, sobota)

Čas:

od 17:00 hod.

Informácie:

Ing. Snínsky Radovan

Facebook