1. ZŠ v Michalovciach sa stáva Tenisovou školou.

Po polročnej skúšobnej dobe sa na pôde Základnej školy Teodora Jozefa Moussona  , ( 1. ZŠ Michalovce ) stretli zástupcovia školy a nášho klubu v zastúpení Mgr. Valéria Kocúrová – riaditeľka, Mgr. Jana Gombitová – zástupkyňa riaditeľky a Ing. Ivan Gondor – predseda správnej rady Tennis Junior Teamu Michalovce a spoločný projekt, v ktorom žiaci II. Ročníka   ZŠ absolvovali telesnú výchovu v areáli TJT Michalovce pod vedením kvalifikovaných tenisových trénerov vyhodnotili ako úspešný s kladnou odozvou hlavne u deti.

Vo vzájomnej družnej a priateľskej debate obe strany s potešením konštatovali, že projekt sa stretol ( hlavne u deti ) s kladnou odozvou a preto budú pokračovať vo výučbe telesnej výchovy, so zameraním na tenis v areáli TJT Michalovce aj žiaci I. ročníka v nezmenenom formáte a vo vzájomnej spolupráci budú pokračovať aj v školskom roku 2019/2020.

TJT Michalovce

image
Facebook